___Serigraphie


 • bau-haus - blatt 340 x 267 mm - 5-farbig - 51 blaetter
 • ohne titel - motiv 440 x 440 mm - 12-farbig - 20 blaetter - z t in privatbesitz
 • drehungen - motiv 460 x 280 mm - 13-farbig - 46 blaetter - z t in privatbesitz
 • periphere assoziation - motiv 203 x 298 mm - 9-farbig - 16 blaetter
 • kleine geometrie - motiv 272 x 205 mm - 5-farbig - 56 blaetter
 • treff-punkt - motiv 272 x 205 mm - 5-farbig - 56 blaetter
 • aufschlag 1 - motiv 190 x 250 mm - 7-farbig - 54 blaetter
 • schiller - motiv 250 x 250 mm - 9-farbig - 23 blaetter - z t in privatbesitz
 • winterbilder - 4 motive - je 25 blaetter
 • winterbild 1 - motiv 150 x 210 mm - 5-farbig - 25 blaetter
 • winterbild 2 - motiv 150 x 210 mm - 5-farbig - 25 blaetter
 • winterbild 3 - motiv 150 x 210 mm - 5-farbig - 25 blaetter
 • winterbild 4 - motiv 210 x 150 mm - 5-farbig - 25 blaetter
 • komposition 02 - blatt 296 x 217 mm - 6-farbig - 10 blaetter - z t in privatbesitz
 • formflaechen - 6 motive - je 33 blaetter
 • formflaechen - blau vertikal - 148 x 98 mm - 5-farbig - 33 blaetter
 • formflaechen - gelb horizontal - 98 x 148 mm - 5-farbig - 33 blaetter
 • formflaechen - rot vertikal - 148 x 98 mm - 5-farbig - 33 blaetter
 • formflaechen - rot horizontal - 98 x 148 mm - 5-farbig - 33 blaetter
 • formflaechen - blau horizontal - 98 x 148 mm - 5-farbig - 33 blaetter
 • formflaechen - gelb vertikal - 148 x 98 mm - 5-farbig - 33 blaetter
 • im fruehlingswind - motiv 188 x 140 mm - 5-farbig - 54 blaetter - z t in privatbesitz